Naar een nieuwe website of webwinkel

Onderstaand stappenplan geeft inzicht in de werkwijze die door Waalstad Internet wordt gehanteerd en die leidt tot de oplevering van een nieuwe website of webwinkel.

1. Kennismakingsgesprek
Doel van dit gesprek is het scheppen van een beeld ten aanzien van uw wensen en ideeën. Ook komen de verwachtingen van de bezoeker van uw toekomstige website aan de orde. Wij adviseren u over de (on)mogelijkheden die Internet u of uw organisatie biedt. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

2. Offerte
Op basis van de informatie uit het kennismakingsgesprek bieden wij u een gratis offerte aan.

3. Contract
Na goedkeuring van de offerte wordt er een contract opgesteld waarin o.a. beschreven de opzet van de website, de content, de voorwaarden, de kosten en de datum van oplevering.

4. Ontwerp en bouwfase
Het ontwerp van de website wordt uitgevoerd volgens de in het contract gestelde voorwaarden. Wij houden u geregeld op de hoogte over de voortgang van uw website en staan natuurlijk open voor wensen van uw zijde.

5. Oplevering
Nadat opdrachtgever aan de financiële verplichtingen heeft voldaan wordt de website op het internet geplaatst.

6. Onderhoud
Na oplevering heeft uw website geregeld onderhoud nodig. Een website moet immers actueel zijn en recente informatie bevatten. Het is mogelijk dit onderhoud door Waalstad Internet te laten verzorgen. In dat geval houden wij uw website up-to-date met door u aangeleverde informatie. Indien u besluit het onderhoud van uw site bij ons onder te brengen zal hiervoor een apart onderhoudscontract worden afgesloten.