DataVisualisatie Service

DataVisualisatie houdt zich bezig met het visueel weergeven van data en bedrijfsgegevens. Een onderdeel van datavisualisatie is mapping, het in kaart brengen van locaties en geografische informatie. Wij hebben ons gespecialiseerd in mapping en presenteren uw (bedrijfs)gegevens op een overzichtelijke Postcodekaart op Maat.

4PC Postcodekaart op Maat

Onze Postcodekaart op Maat kan bijvoorbeeld de spreiding van uw medewerkers per 4PC postcodevlak weergeven. Waar wonen zij? Wat zijn de reistijden?
Of de indeling van Nederland met rayons en werkgebieden van uw bedrijf. De informatie en datagegevens worden overzichtelijk in infovensters weergegeven. U kunt postcodevlakken selecteren en de data download als CSV bestand. Tot slot is het mogelijk om de Postcodekaart op Maat via embedding op uw website of intranet te plaatsen.

Sample: De Postcodekaart Bevolkingsspreiding Nederland hiernaast toont de actuele bevolkingscijfers en inwonersaantallen van Nederland.